Hier het overzicht waar
KnapLand  in de
Dordogne te vinden is.


Hierna krijgt U een
kollage van de door mij gemaakte natuur foto's op
KnapLand.

Bord van Valmassingeas KnapLand

Weg van af KnapLand gezien.
Richting de openbare weg

Avond luchten op Knapland. Bos door de december storm in 1999 weggevaagd.

Mist in de vallei