Hondskruid
Anacamptis pyramidalis
Orchis pyramidal (Franse naam)


Hondskruid orchidee.
Hier staat het hele veld, in het voorjaar,  mee in bloei.

Bokkeorchis

Rechts nog in knop.
Links in volle bloei.
Deze had een lengte van
110 centimeter.

Vogelnestje orchidee
Geheel bruin/geel door het
ontbreken van groene blad kleurstoffen.

H
O
M
M
E
L

O
R
C
H
I
S

Bijeorchis